Лидер в телекомуникационното строителство

Тръбноканални мрежи

„БУЛСОФТКОМ“ ЕООД  е лидер в телекомуникационното строителство.   Създадена за да покрие нуждите от телекомуникационно строителство. Нейната основна дейност е изграждане и поддържане  на тръбно-канални мрежи. Изграждане на високоскорости оптични мрежи .PON.GPON.

Високоскоростни оптични мрежи -PON,GPON

В съвременните системи за пренос на информация оптичното влакно е в състояние да поддържа услуги от следващо поколение. Известни са предимствата на оптичните влакна като: по-висока пропускателна способност, по-дълги разстояния без регенерация, по-висока
устойчивост на електромагнитни смущения, увеличена сигурност, намаляване на факторите, които предизвикват влошаване на сигнала. С PON технологията се премахва необходимостта
от използването на регенератори и оптични усилватели, което намалява първоначалната инвестиция за клиент, намаляват се и потенциалните точки на отказ по мрежата.

Базови станции на мобилните оператори

Навлизането на новите и модерни технологии, които ползват интернет, налага поставянето на базови станции или антени на мобилните оператори.
Базова станция в радиокомуникациите изобщо е комплекс от приемателна и предавателна апаратура, който осъществява централизирано обслужване на група крайни абонатни устройства.
Базова станция в клетъчните мрежи е комплекс радиопредавателна апаратура (ретранслатори, приемо-предаватели), който осъществява връзка с крайни абонатни устройства – мобилни телефони. Зоната на покритие на антените на базовата станция определя клетката или група клетки. Базовите станции се свързват с комутатора на клетъчната мрежа чрез контролер на базовите станции.

ЗА БУЛСОФТКОМ

Фирма Булсофтком е специалист в проектиране и изграждане на телекомуникационно строителство, ремонти, както и в аварийна поддръжка на оптични рингове.

Проектиране и строителство на съобщителни мрежи

НА КРАТКО ЗА ДЕЙНОСТТА

Други услуги

Извършва услуги с:

Багери, компресори, агрегати и друга пробивна техника

Строителство

ВиК мрежи, ЖП строителство, Високо строителство

Сондиране и възстановяване

Извършване на сондажи; Възстановяване на асфалтови, бетонни и базалтови настилки

Меню