История

Фирма Булсофтком е създадена през 2008 г., като поставя началото на своята активна строително-инвестиционна дейност през 2009 г.

Компанията е ориентирана към строителство и изграждане на телекомуникационно строителство, ремонт, както и в аварийна поддръжка на оптични рингове.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения №I – TV016806.

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

Фирмени цели

Главна цел на фирмата е високо ниво на компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни продукти и услуги.

За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие.

Наш постоянен стремеж е да бъдем максимално адаптивни към динамично променящите се условия на пазара на телекомуникационното строителство и да предлагаме адекватни решения за нуждите на нашите клиенти.

Строителство

Резултат от добрата работа във фирмата са построени и предадени с разрешения за ползване обекти на Нетера, Комнет, Булсатком, Тракия кабел, Вестител, както и обекти на водещи мобилни оператори – Виваком, А1 (М-тел), Теленор, като подизпълнители.

Фирмата поддържа аварийно на територията на Република България оптичните кабелни линии на Нетера от река Дунав /включително и подводният оптичен кабел/ до митница Капитан Андреево, както и на територията на гр. София.

Меню