Човешки ресурси

В Булсофтком работят утвърдени специалисти в строителството, финансите, маркетинга и мениджмънта. Към настоящия момент персонала във фитрмата включва:

  • Строителни инженери – ръководители и техници в строителството
  • Измерители и монтажници
  • Административен персонал
  • Строителни работници – фирмата разполага със собствени бригади за почти всички строителни дейности.

Компанията поощрява служителите си да бъдат креативни, отговорни и целеустремени. Насърчава екипния подход и професионализма в работата на всички нива.

Меню